возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот и услуг инвалидам и участникам ВОВ и некоторым категориям граждан по газу


возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот и услуг инвалидам и участникам ВОВ и некоторым категориям граждан по газу
Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына және азаматтардың кейбір санаттарына газ бойынша жеңілдіктер берілуіне және қызметтер көрсетілуіне байланысты шығынды өтеу

Русско-казахский экономический словарь.